SUNS

Etusivulle

Suomen Naistutkimuksen Seura

Ajankohtaista

Jäseneksi
Naistutkimuslehti
Naistutkimuspäivät
Seuran toiminta
Yhteistyötahot
Johtokunta
Yhteystiedot

In English
Association for Women's Studies in Finland


På svenska
Sällskapet för kvinnoforskning i Finland

VUODEN 2006 NAISTUTKIMUSPÄIVÄT

Vuoden 2006 Naistutkimuspäivät järjestetään Tampereen yliopistolla 17.-18.11. Päivien teemana on "Ääni - Oikeus - Politiikka". Ohjelma, työryhmät, käytännön asiat yms. löytyvät päivien sivuilta:
http://www.uta.fi/laitokset/naistutkimus/ntpaivat.htm


ENSIMMÄINEN VUODEN ARTIKKELI VALITTU

VTM Kirsi Erärannan artikkeli “Heteroseksuaalinen matriisi ja isän vanhemmuus” on valittu Naistutkimus Kvinnoforskning-lehden vuoden artikkeliksi 2005. Artikkeli on julkaistu numerossa 3/2005. Valinnan on tehnyt Solveig Bergman, joka toimii johtajana NIKK:ssa (Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning) Oslossa. Vuoden artikkeli valittiin nyt ensimmäisen kerran.

Valinnan perusteluiden mukaan Kirsi Erärannan artikkeli on teoreettisesti ja käsitteellisesti selkeä sekä hyvin jäsennelty. Artikkeli sisältää mielenkiintoisia ja haastavia näkökulmia myös laajempaan pohjoismaiseen ja kansainväliseen tieteelliseen sekä poliittiseen keskusteluun.

Pohjoismaissa isyyspolitiikka on viime vuosina ollut näkyvästi esillä. Samanaikaisesti vallassa oleva tasa-arvodiskurssi on ollut voimakkaasti sidoksissa heteronormatiiviseen perhe- ja vanhemmuuskäsitykseen ja on täten omalta osaltaan vahvistanut tätä. Vaikka perinteinen ydinperhe on käytännössä purkautunut, se on edelleen pohjoismaisen perhepolitiikan normatiivinen perusta. Kirsi Eräranta tarkastelee, miten suomalaisten perheasiantuntijoiden isätekstit tuottavat ja uusintavat heteroseksuaalista perhemallia, sukupuolikäsitystä ja tasa-arvopolitiikkaa. Erärannan artikkeli valaisee samalla, kuinka perinteisen vanhemmuus- ja perhekäsityksen kyseenalaistaminen ja vaihtoehtojen nostaminen esille alkaa kuitenkin jossain määrin saada sijaa suomalaisessa hallinnollisessa
keskustelussa. Teksteistä voi hänen mukaansa myös löytää diskursseja, jotka ainakin osittain pyrkivät avaamaan tai muuntamaan vanhemmuuskäsityksiä.

Naistutkimus  Kvinnoforskning-lehti on Suomen Naistutkimuksen Seuran julkaisema kaksikielinen monitieteinen julkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehdessä julkaistaan etupäässä Suomessa tehtyä naistutkimusta. Lehti on perustettu vuonna 1988 Tampereella ja se on rotaatioperiaatteella kiertänyt Suomen yliopistoissa. Vuosina 2006-2007 lehteä toimitetaan Joensuun yliopistossa. Päätoimittajina ovat Jarna Soilevuo Grønnerød ja Tarja Kupiainen, toimitussihteerinä toimii Mervi Parviainen.

VUODEN NAISTUTKIMUSARTIKKELI

“Heteroseksuaalinen matriisi ja isän vanhemmuus” (pdf)