SUNS

Etusivulle

Sällskapet för kvinnoforskning i Finland

Aktuellt

Bli medlem
Tidskriften
Kvinnoforskningsdagarna
Verksamhet
Samarbetspartners
Styrelsen
Kontaktuppgifter

På finska
Suomen Naistutkimuksen Seura


På engelska
Association for Women's Studies in Finland

Suomen Naistutkimuksen Seura - Sällskapet för kvinnoforskning i Finland r.f. är ett nationellt vetenskapligt sällskap. Sällskapet grundades år 1988 och dess uppgift är att främja kvinnoforskningen samt att göra kvinnovetenskapen känd i landet. Sällskapet utger tidskriften Naistutkimus - Kvinnoforskning. Sällskapet arrangerar seminarier och kurser och ordnar varje år de nationella Kvinnoforskningsdagarna.

Sällskapet verkar i hela landet och har drygt 600 medlemmar. Landets kvinnoforskningsenheter och -samfund, tidskriften Naistutkimus-Kvinnoforskning och studerande i kvinnovetenskap är alla representerade i SUNS:s styrelse. Ordförandeskapet cirkulerar med två års mellanrum mellan olika universitet i landet. Även tidskriftens redaktion och Kvinnoforskningsdagarna cirkulerar.

Kvinnoforskning vid finländska universitet